Handhavers in coronatijd (08-07-2020)

Handhavers

Brechtsje Jorritsma, Gosse de Vries en René Krist zijn toezichthouder in De Fryske Marren. Ze handhaven de plaatselijke regelgeving in de openbare ruimte. Daarnaast zijn ze hét aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers. Hoe doen zij hun werk in tijden van corona?

“Het waren hectische maanden”, begint Gosse. “De coronacrisis eist vrijwel al onze aandacht op. De landelijke aanpak is erop gericht om het coronavirus onder controle te houden, met strikte maatregelen tot gevolg. Het naleven van deze regels, zoals het aanhouden van anderhalve meter afstand, is niet voor iedereen makkelijk. Toch is het noodzaak dat we dit met elkaar volhouden, totdat er een vaccin of behandeling voorhanden is. Mensen die zich niet aan de regels houden, spreken we bewust aan en riskeren een boete. Gelukkig volgen de meeste inwoners de adviezen netjes op.”

Begrip en draagvlak

Brechtsje, Gosse en René zijn van meet af aan betrokken bij de corona-aanpak in De Fryske Marren. Hun belangrijkste taak is om de noodverordening in de gemeente te handhaven. “In het begin was dat best moeilijk”, vertelt Brechtsje. “Van de een op andere dag was alles anders. Niet alleen voor inwoners, maar ook voor ons. Er golden ineens andere regels en we kregen er een nieuw takenpakket bij. De coronamaatregelen maken veel los in de samenleving. De restricties zorgen niet alleen voor vragen bij inwoners, maar soms ook voor felle discussies. Meestal kunnen we een conflict pratend oplossen, maar af en toe worden de regels dusdanig overtreden dat we moeten ingrijpen. Nee, ik sta niet te juichen om een boete uit te delen. Ik vind het belangrijker om begrip en draagvlak te creëren, zodat inwoners begrijpen dat de noodverordening er niet voor niks is.”

Volle terrassen

Op 1 juni − tweede pinksterdag − ging de horeca weer open. “Veel mensen trokken eropuit die dag”, aldus Gosse. “Het was prachtig weer en alle terrassen zaten vol. Ook wij zijn die dag op pad gegaan om een kijkje te nemen bij de horecabedrijven. Niet om te controleren, maar vooral om er te zijn voor het publiek en de ondernemers. Ondanks de drukte was het op de meeste plekken dik in orde. Horecaondernemers hadden zich goed voorbereid op de opening.” René haakt aan: “Over het algemeen gaat het heel goed in onze gemeente. Dat moeten we met elkaar zien vast te houden.”

Reguliere werkzaamheden

De cijfers van het RIVM laten momenteel een positieve ontwikkeling zien in de aanpak van het coronavirus. En zolang alles goed blijft gaan, pakken de toezichthouders ook hun reguliere werk weer op. Het team houdt onder andere toezicht op de APV − Algemene Plaatselijke Verordening. “Dat is de regelgeving die in onze gemeente geldt voor de openbare orde, veiligheid en ook deels voor het milieu”, legt René uit. “Daarnaast houden wij ons ook bezig met werkzaamheden aangaande de Drank- en Horecawet, Ligplaatsenverordening, Afvalstoffenverordening en verkeer- en parkeerproblematiek.”
Het team handhaving gaat regelmatig op pad. Niet alleen door de week, maar ook in het weekend. René: “We voeren controles uit bij onder andere evenementen, horecalocaties, recreatiegelegenheden en bedrijfsactiviteiten. Daarnaast handelen we ook veel klachten en meldingen af die we uit de gemeente binnenkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan hinderlijke voorwerpen op de weg, geluidsoverlast of illegaal gedumpt afval. Ons belangrijkste doel is dat we onze gemeente veilig en schoon houden, sámen met inwoners.”

Top