Veilig werken bij de buitendienst (15-01-2020)

Theo Zwerver en Harm de Roo achter een aanhangwagen met verkeersborden

Harm de Roo, Piet Visser en Theo Zwerver vormen samen met zo’n 180 andere collega’s de buitendienst van De Fryske Marren. Sinds 2017 zijn ze VCA-gecertificeerd, want veiligheid gaat voor alles!

“Samen met onze collega’s verzorgen we álle werkzaamheden in de openbare ruimte”, begint Harm de Roo, teamleider bij de buitendienst. “Van groenwerk, rioolbeheer en wegenonderhoud tot pont- en brugbediening. Verder zijn we verantwoordelijk voor de diensten op de milieuterreinen, de afvalinzameling en het onderhoud van sportcomplexen, begraafplaatsen, vaarwegen, havens, campings, etc. Het is onze gezamenlijke taak om deze werkzaamheden veilig uit te voeren.”

Veiligheid op één

Theo Zwerver is wijkbeheerder in De Fryske Marren. Hij ziet erop toe dat de werkzaamheden in zijn wijk veilig en in orde zijn. Theo: “Wat wij doen, is niet zonder gevaar. We werken langs de weg, onder de grond, op hoogte en met gevaarlijke voertuigen, machines en materialen. Als we werkzaamheden verrichten in de openbare ruimte, staat veiligheid altijd voorop! Bij wegwerkzaamheden zetten we bijvoorbeeld borden neer en bakenen we ons werkgebied af. En als de verkeerssituatie onoverzichtelijk is, schakelen we verkeersregelaars in. Niet elke weggebruiker is blij met deze aanpassingen, maar voor ieders veiligheid is het wel noodzakelijk.”

VCA-certificering

In 2014 werd de buitendienst van De Fryske Marren gereorganiseerd, met als bijkomstigheid dat het werkveld een stuk groter werd. Harm: “De buitendienst verricht momenteel werkzaamheden op meer dan 350 locaties; 700 apparaten moeten aan strenge veiligheidseisen te voldoen.” Sinds 2017 is de Fryske Marren daarom - als eerste gemeente in Friesland - VCA-gecertificeerd (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers), om zo de veiligheid op de werkvloer te vergroten en risico’s en ongevallen te beperken. “De VCA-checklist maakt ons bewust van de gevaren om ons heen. Eigenlijk is het veel meer dan een checklist; VCA is een uitgebreid systeem, waarin we alles vastleggen omtrent veilig, gezond en milieuvriendelijk werken.”

Duidelijke regels

Ook Tevens heeft de gemeente alle buitendienstwerkzaamheden en bijbehorende risico’s geïnventariseerd in een actieplan. Aan de hand daarvan zijn procedures en voorschriften opgesteld. “Er gelden duidelijke regels op de werkvloer en dat werkt erg prettig”, vindt Piet Visser, coördinator diensten bij De Fryske Marren. “Mijn collega’s en ik krijgen duidelijke werkinstructies en bij risicovolle werkzaamheden beschermen we onszelf met veiligheidskleding en hoofdbescherming. Medewerkers die gevaarlijke machines bedienen, hebben daar een passende opleiding voor gevolgd. Verder worden alle voertuigen, machines en gereedschappen voor gebruik nagekeken en jaarlijks gekeurd.”

Toolbox-meeting

Maar dat is niet alles wat de gemeente op het gebied van veiligheid doet. Elke maand voert ze werkinspecties uit om te controleren of de uitvoering van de buitendienstwerkzaamheden solide is. Bovendien komt elke buitendienstploeg voor aanvang van de werkzaamheden bij elkaar voor een zogeheten ‘toolbox-meeting’. Piet: “Dat is een korte werkbespreking, waarin we onveilige situaties en/of risicovolle taken bespreken. Daarnaast denken we na over de mogelijke gevaren voor mens, dier en milieu. We gebruiken bijvoorbeeld geen schadelijke bestrijdingsmiddelen meer en steeds meer voertuigen en machines worden verduurzaamd. Zo zijn we nu aan het onderzoeken of de kleine pontjes geschikt zijn om elektrisch te varen.”

Jaarlijkse inspectie

“Veilig, gezond en duurzaam werken moet de standaard zijn”, benadrukt Theo. “De buitendienst van De Fryske Marren heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en iedereen is betrokken.” Harm licht toe: “Afgelopen oktober kwamen de VCA-auditoren op bezoek voor de jaarlijkse controle. Tijdens die Gedurende twee dagen werd de volledige buitendienst doorgelicht en beoordeeld. De auditoren waren behoorlijk onder de indruk hoe wij als team met veiligheid omgaan. Ons VCA-certificaat blijft voor het derde jaar op rij van kracht en daar zijn we best wel trots op!”

Top