FAQ

Wat doet de sollicitatieraad?

De leden van de sollicitatieraad spelen op verschillende momenten binnen het wervingstraject een rol. Ze mogen bijvoorbeeld mede bepalen aan welke waarden nieuwe medewerkers getoetst zullen worden. Daarnaast kunnen ze input geven voor de interviews en rollenspellen met kandidaten. En ook wanneer er nieuwe medewerkers zijn aangenomen, kunnen ze af en toe als klankbord fungeren.

Hoeveel leden heeft de sollicitatieraad?

De sollicitatieraad telt zeven leden. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een goede spreiding van zoveel mogelijk relevante kenmerken van de deelnemers zoals beroep, woonplaats en leeftijd.

Hoeveel tijd kost het lidmaatschap?

De tijdsbesteding schatten we op een aantal dagen per jaar.

Is er ook plek voor medewerkers van de gemeente in de sollicitatieraad?

Nee, deze raad is niet bedoeld voor mensen die nu bij de gemeente werken. Zij kunnen plaatsnemen in andere relevante commissies of raden, bijvoorbeeld de Ondernemingsraad.

Ontvangen leden van de sollicitatieraad een beloning voor hun werkzaamheden?

De leden van de sollicitatieraad doen hun werk onbezoldigd. Wel hebben ze recht op een vergoeding voor onkosten die direct verband houden met hun werkzaamheden.

Voor welke campagnedoeleinden wordt de sollicitatieraad ingezet?

De leden van de sollicitatieraad krijgen een hoofdrol in de wervingscampagne voor nieuwe medewerkers. Van ieder lid willen we een mooie foto maken (en wellicht een filmpje), deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld (online) advertising, de website en wellicht andere communicatiemiddelen. Hiervoor tekenen de leden een document waarmee zij toestemming geven aan de gemeente voor gebruik van de foto’s en filmpjes.

Waarom is een VOG nodig en hoe regel ik dat?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. Dat vinden wij uiteraard belangrijk bij het aannemen van medewerkers en dus ook voor de sollicitatieraad. Wanneer je geselecteerd bent voor de sollicitatieraad krijg je van ons een link toegestuurd waarmee je de VOG kunt regelen.

Top