De raad vergadert op 7 en 9 november

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 november 2022

De gemeenteraad vergadert op maandag 7 november (raadsvergadering) om 18.30 uur en woensdag 9 november (Petear) om 19.30 uur. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure.

Raadsvergadering

Op de website van de gemeenteraad vindt u de agenda en de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

Petear

Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten.
Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór maandag 7 november, 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 9 november, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

U kunt de vergadering vanaf agendapunt 3, het gesprek raadsleden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het hele Petear te volgen.

Het laatste nieuws