Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en is rechtstreeks door de inwoners van De Fryske Marren gekozen.

Vergaderingen

De agenda’s en vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen. Hier kunt u ook vergaderingen live volgen of achteraf terugkijken.

Vergaderschema

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Joure, tenzij anders vermeld.

Contact met de raad

Wilt u in contact komen met de raad? Daar zijn verschillende manieren voor.

Wie zit er in de raad?

De gemeenteraad bestaat uit 31 raadsleden.

Hoe werkt de raad?

Uitleg over vertegenwoordigen, vergaderingen (petear, debat & beslút), besturen, taken, raadsinstrumenten en gast van de raad.


Griffie

De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen voor te bereiden en adviseert de raadsleden.


Rekenkamer

De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek.