Regels en beleid

Regels en beleid van de gemeente De Fryske Marren.

Woo-verzoeken

Met de Wet open overheid (Woo) kan iedereen publieke informatie in documenten opvragen, die nog niet openbaar zijn gemaakt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Kosten behandeling aanvraag leges

De kosten voor de behandeling van een aanvraag noemen we leges. We hebben alle kosten voor u op een rijtje gezet.

Beleid

Alle relevante beleidsstukken van de gemeente in één overzicht.

Frysk taalbelied

De Fryske Marren heeft een volgend taalbeleid. Dat betekent dat u in gesprek met onze medewerkers zelf kiest of u Fries of Nederlands spreekt, afhankelijk van wat u het beste ligt.

Financiën

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de gemeentelijke financiën, zoals de begroting, de kadernota en de jaarcijfers.

Welstandsnota

Het welstandsbeleid is dan ook zo samen te vatten: “Weinig regels waar dat kan, duidelijke regels waar dat nodig is”.

Inkoop

De Fryske Marren wil aandacht besteden aan de (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbesteding.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie leggen we samen met ‘de Mienskip’ vast wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving.

Verordeningen

Verordeningen zijn algemeen verbindende voorschriften van de gemeente, vastgesteld door de gemeenteraad.