Privacy

Gemeente De Fryske Marren hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe gemeente De Fryske Marren omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Register van verwerkingen

In het register van verwerkingen kunt u zien waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken.

Privacystatement

Wilt u weten hoe gemeente De Fryske Marren omgaat met de bescherming van persoonsgegevens en privacy? In het privacystatement staat hoe we dat doen.

Datalek melden

Gemeente De Fryske Marren neemt uitgebreide maatregelen om zijn computersystemen goed te beveiligen. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u.


Inzage verwerking persoonsgegevens

U heeft recht op inzage op uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u de gemeente mag vragen om uw gegevens te bekijken of op te vragen. Bij gemeente De Fryske Marren kunt u dit zowel digitaal als op papier aanvragen.