Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Besluiten van het college

Wekelijks vergadert het college van burgemeester en wethouders. In die vergadering worden de adviezen uit de ambtelijke organisatie besproken.

Collegeleden

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.