Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Besluiten van het college

Wekelijks vergadert het college van burgemeester en wethouders. In die vergadering worden de adviezen uit de ambtelijke organisatie besproken.

Collegeleden

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Contact met het college

Dat kan natuurlijk.
U kunt bellen via telefoonnummer 14 05 14
of een bericht aan het college sturen.

Raadsvragen

Hier leest u de vragen die door de raad gesteld zijn.