Verkenning mogelijkheden mfc Balk volop gaande

Dit nieuwsbericht is verlopen.
4 november 2022

De gesprekken over de wensen en mogelijkheden voor een nieuw multifunctioneel centrum Balk (mfc Balk), op de locatie van de huidige sporthal De Trime, zijn volop gaande. Doel van een nieuw mfc Balk is het bieden van toekomstbestendige huisvesting aan de sociaal culturele verenigingen en sportverenigingen in Balk. Het plan van aanpak hiervoor is op 3 maart 2022 in de raad vastgesteld.

In gesprek op basis van modellen

Afgelopen tijd is gesproken met belanghebbenden, omwonenden van De Trime, scholen, huidige en toekomstige gebruikers (verenigingen) van zowel zalencentrum De Treemter, sociaal cultureel centrum ’t Haske, de gymzaal aan de Herman Gorterstraat als sporthal De Trime. Werkgroep mfc Balk en gemeente trekken hierin gezamenlijk op. Om de mogelijkheden te verkennen, heeft Zijlstra Architecten uit Harich vier modellen geschetst. Dit op basis van het haalbaarheidsonderzoek Balk in Beweging en de inbreng van zowel de werkgroep, de huidige en toekomstige gebruikers als de omwonenden.

De modellen laten zien hoe de uitbreiding van de sporthal en het multifunctionele gebruik van ruimtes eruit kan komen te zien en hoe dit van invloed is op de omgeving. De modellen zijn geen definitieve ontwerpen. Het zijn alleen scenario’s/studies ter ondersteuning van de gesprekken.

Wethouder Barbara Gardeniers

Het is mooi om te zien hoe de verschillende belanghebbenden, omwonenden en verenigingen, bij elkaar komen in dit project. Alle lof ook voor de rol van de werkgroep, die hier veel tijd in investeert. De komende tijd gaan de gesprekken verder en werken we toe naar een gezamenlijke oplossing, zodat we in het voorjaar een gedragen plan kunnen voorleggen aan de raad.

Vervolg

De modellen waarover we in gesprek zijn, zijn ook voorgelegd aan de raad. Niet om nu al keuzes te maken, maar zodat zij op de hoogte zijn van de manier waarop we samen met belanghebbenden de mogelijkheden verkennen. Aan de hand van de vier modellen gaan we de komende maanden verder in gesprek met de gebruikers, belanghebbenden en bewoners. We streven naar een oplossing voor de huisvestingsproblematiek waar zoveel mogelijk draagvlak voor is. In het eerste kwartaal van 2023 hopen wij een definitief model aan de raad te kunnen voorleggen.

Meer informatie vindt u op de projectpagina mfc Balk.

Het laatste nieuws