Samen met onze inwoners

Grondstof is geen afval! Daarover ontvangen inwoners de komende tijd informatie via onze website, afvalapp, sociale media kanalen of Tusken de Marren. Onze afvalcoaches komen met posters en flyers langs op locaties als scholen of bibliotheken. Op uw Afvalapp staan Tips en weetjes voor meer ruimte in uw grijze container. Of kijk eens op de website www.scheidadvies.nl.

Heeft u zelf een bruikbare / handige tip om minder afval te krijgen? Deel hem met ons! Mooie tips geven we graag een plekje in onze campagne. Natuurlijk geven we ook graag antwoord op al uw afvalvragen. We zijn telefonisch bereikbaar op 14 05 14 of per mail: communicatie@defryskemarren.nl.

Schoonste gemeente

Elke verpakking telt! Zwerfafval is ook een grondstof. En de gemeente is nog niet zwerfafvalvrij! Samen met onze inwoners zetten we in op een schone gemeente. Hiervoor organiseren we schoonmaakacties om afval op te ruimen. We stellen afvalbakken en inzamelmiddelen beschikbaar. Inwoners en organisaties kunnen zich aanmelden voor schoonmaakacties. Wij zorgen voor de materialen en afvoer van de spullen.