Bewijs van Nederlanderschap

U heeft een bewijs van Nederlanderschap nodig om te laten zien dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Dat is soms nodig als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur. U regelt dit bij de gemeente.

Voorwaarden

  • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit
  • U bent ingeschreven in de gemeente waar u het verzoek indient
  • U neemt een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart)

Regelen

Een bewijs van Nederlanderschap kunt u op verschillende manieren regelen:

Persoonlijk

U gaat zelf langs bij de gemeente en krijgt het bewijs meteen mee.

Schriftelijk

U stuurt een brief naar de gemeente met de reden van uw aanvraag. Vergeet de brief niet te ondertekenen en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen. Het bewijs wordt naar uw huisadres gestuurd.

Machtigen

U geeft iemand anders toestemming het bewijs namens u af te halen. Hiervoor schrijft u een brief waarin u de gemachtigde toestemming geeft dit namens u te doen. Zet in uw brief ook de reden van uw aanvraag. De brief moet ondertekend worden door u en de gemachtigde. De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en van zichzelf. Het bewijs wordt meteen meegegeven.

Kosten

2022
€ 8,25