College De Fryske Marren legt voorkeursscenario MFC Balk voor aan de gemeenteraad

22 mei 2024

Het college van gemeente De Fryske Marren legt voor toekomstige huisvesting van sportverenigingen, sociaal-maatschappelijke en culturele verenigingen in Balk haar voorkeursscenario voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

In dit voorkeursscenario krijgt de bestaande gemeentelijke sporthal De Trime een update. Ook wordt deze verduurzaamd en uitgebreid met twee zaaldelen aan de centrumzijde van de sporthal. Een zaaldeel ter vervanging van de gymzaal en een zaaldeel voor multifunctioneel gebruik.

Wat betekent deze keuze voor de overige gemeentelijke accommodaties?

In dit scenario worden de bestaande gymzaal aan de Herman Gorterstraat en zalencentrum De Treemter gesloopt. Op de locatie van de vrijvallende gymzaal worden de twee nieuwe zaaldelen aan de sporthal vast gebouwd. De vrijvallende Treemter locatie wordt her ontwikkeld voor parkeren, groen en/of woningbouw. Voor ’t Haske zoekt de gemeente een nieuwe bestemming.

Wat zijn de investeringskosten?

De totale investering in Balk wordt geraamd op 10,6 miljoen euro. Dit geldt voor het opknappen en verduurzamen van sporthal De Trime, de verbouwing van de sporthal tot een mfc en de benodigde parkeergelegenheden.

Een verbinding met het centrum van Balk

Dit voorkeursscenario past binnen de opdracht van de gemeenteraad en sluit aan bij het gemeentelijk accommodatiebeleid. De centrale positie in Balk blijft behouden en de uitbreiding vindt plaats aan de centrumzijde waardoor dit een mooie verbinding creëert. Een extra voordeel is dat de bestaande sporthal niet komt te vervallen. Deze sporthal wordt toekomstbestendig en krijgt een duurzame kwaliteitsslag. Wethouder Garderniers: “Met een ambitieus plan om de huidige sporthal in Balk te moderniseren en uit te breiden, leggen we de basis voor een bloeiend centrum dat niet alleen sport, maar ook cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten omarmt. Het voorkeursscenario versterkt de leefbaarheid van Balk en omliggende dorpen door passende accommodatie te bieden voor diverse verenigingen.”

Dit voorkeursscenario wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

Naar verwachting gaat de gemeenteraad op woensdag 5 juni in Petear over de keuze van het college voor dit voorkeursscenario. En waarschijnlijk volgt dan op 19 juni in de gemeenteraad het debat en beslút.

Het laatste nieuws