Commissaris van de Koning bezoekt unieke projecten in De Fryske Marren

Dit nieuwsbericht is verlopen.
25 april 2024

Vandaag heeft de commissaris van de Koning Arno Brok zijn vierjaarlijkse ambtsbezoek aan gemeente De Fryske Marren afgelegd. Tijdens het bezoek is hij in gesprek gegaan met de burgemeester, het college en de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Ook heeft hij een tweetal projecten bezocht. Nieuwbouwproject ‘Nije Buorren’ in Oudemirdum, dat door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) tot stand is gekomen. En een bezoek aan familie De Graaf in Nijemirdum. De familie wil het innovatieve landbouwsysteem ‘Agroforestry’ mogelijk gaan inzetten. Hierbij wordt beplanting langs slootkanten gezet, in hun geval hazelnootstruiken. Het bezoek is afgesloten bij het Woudagemaal in Lemmer.

Het laatste nieuws