De raad vergadert op 18 januari 2023

10 januari 2023

De gemeenteraad vergadert op 18 januari (Algemene Beschouwingen) om 19.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure.

Raadsvergadering

Op de website van de gemeenteraad vindt u de agenda en de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

Het laatste nieuws