De raad vergadert op 5 juli (Petear)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
30 juni 2023

  Petear

  Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten.
  Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

  Meepraten

  Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

  • Petear 5 juli
   Aanmelden om mee te praten vóór maandag 3 juli, 10.00 uur. Schriftelijk reageren kan tot woensdag 5 juli, 12.00 uur.

  U kunt de vergaderingen vanaf agendapunt 3, het gesprek raadsleden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het hele Petear te volgen.

Het laatste nieuws