Eigenaar Solitary Man gezocht

19 juni 2024

Al geruime tijd ligt er aan de steiger van de Herezijlbrug in Terherne een blauwe zeilboot met de naam Solitary Man. De eigenaar van dit vaartuig is niet bekend en de ligplaats is illegaal ingenomen. Bent of kent u de eigenaar? Neem dan contact op met gemeente De Fryske Marren.

Omdat van deze boot de rechthebbende niet bekend is, dient deze publicatie als algemene mogelijkheid voor de rechthebbenden om tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang te voorkomen.

Bent u de eigenaar?

Wanneer u de eigenaar bent van deze boot, dan moet u deze zeilboot van de ingenomen ligplaats verwijderen en verwijderd houden. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar van de zeilboot bent.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met L. Potijk via telefoonnummer 14 05 14 of per mail via info@defryskemarren.nl.

Het laatste nieuws