Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

Dit nieuwsbericht is verlopen.
5 april 2023

Op woensdagavond 12 april is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • gedeeltelijke sluiting van het bedrijfspand aan de Handelswei 15A te Joure, aanvang 19.00 uur;
  • de verleende vergunning voor het gedeeltelijk legaliseren van de gerealiseerde sleufsilo op de locatie Ritlânswei 1 te Kolderwolde, aanvang 19.30 uur.

Hoorzitting bijwonen

Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen (locatie: gemeentehuis, Herema State 1 te Joure). Het kan zijn dat het bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat het bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Dag van de hoorzitting

Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14) over eventuele wijzigingen.

Het laatste nieuws