Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 juni 2024

Op woensdagavond 3 juli is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • de verleende vergunning voor het slopen van de bestaande boerderij en nieuw bouwen van een jongveestalling op de locatie Wielwei 3 te Doniaga, aanvang 19.00 uur;
  • het invorderen van de verbeurde dwangsom voor het niet tijdig hebben verwijderd van een bouwwerk op het perceel Jousterweg 239 te Oudehaske; aanvang 19.45 uur;
  • de weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een daktoegang op het perceel Vissersburen 43 te Lemmer; aanvang 20.15 uur;
  • de weigering van de aanvraag voor het aanleggen van een uitrit aan de Auke Pierstrjitte 9 te Langweer; aanvang 20.45 uur.

Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen (locatie: gemeentehuis, Herema State 1 te Joure). Het kan zijn dat een bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat een bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Dag van de hoorzitting

Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14) over eventuele wijzigingen.

Het laatste nieuws