Liggelden openbaar vaarwater Lemmer

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 april 2023

Ook dit jaar kunt u met uw boot weer een ligplaats innemen in het openbaar vaarwater van onze gemeente. U betaalt hiervoor het tarief voor het zomerseizoen, winterseizoen of voor het hele jaar.

Los van de dagtarieven (o.a. passanten) zijn er speciale abonnementstarieven voor pleziervaartuigen in de Rienhaven, Zijlroede (tussen de Flevobrug en de Zijlroedebrug aan de Turflandzijde) en aan de noordoever van de Zijlroede tussen de Zijlroedebrug en de ingang van het Frieslandpark.

Het abonnement krijgt u na betaling bij de havenmeester, Binnenhaven 5, 8531 DS in Lemmer.
Het liggeld geldt voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 2024.

De tarieven en nadere informatie over de havengelden kunt u krijgen bij de havenmeester via telefoonnummer 0514 – 561 331 of vinden op de pagina liggelden.

Het laatste nieuws