Overzicht lokale herdenkingen 4 mei

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 april 2024

Op zaterdagavond 4 mei is de Nationale Herdenking, waarbij de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats, georganiseerd door lokale herdenkingscomités. In dit bericht vindt u een overzicht van de herdenkingen in onze gemeente.

Krans en toespraak

Bij vrijwel alle herdenkingen is een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig om een krans te leggen en op een aantal plaatsen ook een herdenkingstoespraak te houden. U bent van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomsten. We herdenken in Nederland alle inwoners en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of om het leven zijn gebracht sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Bakhuizen – Om 19.30 uur samenkomst in de St. Odulphuskerk. Daarna een stille tocht naar de graven van de geallieerde vliegers waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Jeltsje Piersma is aanwezig.

Balk – Om 19.30 uur samenkomst bij het raadhuis. De herdenking is om 20.00 uur. Wethouder Barbara Gardeniers is aanwezig.

Echten – Om 19.45 uur samenkomst bij de kerk in Echten. Daarna een stille tocht naar de gedenknaald op de begraafplaats. Hier zal o.a. de taptoe worden geblazen en worden bloemen neergelegd bij het monument. Wethouder Chris van Hes is aanwezig.

Elahuizen – Om 19.30 uur samenkomst bij Westra Roestvaststaal. Daarna een stille tocht naar het monument voor de gevallenen, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Theo Nota is aanwezig.

Joure – Om 19.20 uur verzamelen nabij de parkeerplaats achter de Hobbe van Baerdtkerk in Joure. De stille tocht gaat vervolgens via de Midstraat in westelijke richting naar park Heremastate. Om 20.00 uur vindt na het in acht nemen van twee minuten stilte de herdenking en ceremonie plaats. Enkele kinderen gaan rappen en er worden kransen gelegd. Na de herdenking is er in de Hobbe van Baerdtkerk aansluitend (om 20.45 uur) een herdenkingsconcert. De toegang is gratis. Burgemeester Veenstra en raadslid Gerda Suierveld zijn aanwezig.

Lemmer – Om 19.10 uur verzamelen bij het oude gemeentehuis (Gedempte Gracht) voor een stille tocht naar de oude begraafplaats in Lemmer. Hier worden bloemen gelegd bij het ereveld met oorlogsgraven en bij de graven van twee verzetsstrijders. Om 20.00 uur vindt – na het in acht nemen van twee minuten stilte – een kranslegging plaats bij het monument in de toren van de Tsjerke oan it Dok in Lemmer. Wethouder Irona Groeneveld en raadsleden Roel Roelevink en Janneke van der Werf-Vaatstra zijn aanwezig.

Om 13.30 uur worden bloemen gelegd bij de Joodse begraafplaats en het monument voor Jozeph en Sarah Blok. Commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester Fred Veenstra zijn aanwezig.

Nijemirdum – Om 19.45 uur verzamelen op het plein voor ‘de Toer’. Daarna start de stille tocht naar de graven. Hier zal o.a. de taptoe worden geblazen, de klok worden geluid, worden gedichten voorgedragen en bloemen neergelegd. Raadslid Ineke Swart-Jorna is aanwezig.

Oudehaske – Om 19.30 uur verzamelen bij het Kulturhûs voor de stille tocht naar de begraafplaats. De stille tocht begint om 19.40 uur. Op de begraafplaats worden namens de school, de kerk en Dorpsbelang kransen bij de oorlogsgraven van Siebe en Durk de Ruiter gelegd.

Oudemirdum – Om 19.30 uur verzamelen bij MFC It Klif voor de stille tocht. De herdenking is om 20.00 uur bij het monument in het bos Elfbergen. Raadslid Jan van Zanden is hierbij aanwezig.

Ouwsterhaule – Van 19.30 tot 20.15 uur vindt in de kom van Ouwsterhaule (vlakbij de kerk en het monument van Jetze Veldstra) de herdenking van de Ouwster-Trijegeaën plaats. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging Excelsior. OBS Trijegeaster Honk, die sinds 2000 het monument van Jetze Veldstra heeft geadopteerd, verzorgt de kranslegging.

Rottum – Om 19.45 uur verzamelen bij het Dorpshuis. Om 19.50 uur begint de stille tocht naar het graf van de heer Rinkema op de begraafplaats aan de Binnendijk te Rottum, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Leerlingen van basisschool De Ynset leveren hieraan een bijdrage. Wethouder Lucienne Boelsma is aanwezig.

Scharsterbrug – Om 19.40 uur begint bij de Nederlands Hervormde Kerk een stille tocht naar het gedenkteken bij de brug in de Hollandiastraat, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Geeske Holtrop-Hoekstra  is aanwezig.

Sintjohannesga/ Rotsterhaule – Om 19.15 uur samenkomst bij de kerk in Sintjohannesga. Vanaf daar gaat de stoet richting de begraafplaats naar het oorlogsmonument voor Richard Jung, waar ook de herdenking plaatsvindt. Raadslid Jochum Meester is aanwezig.

Sint Nicolaasga – Om 19.30 uur verzamelen bij het Zalencentrum. Vervolgens begint om 19.40 uur de stille tocht naar het monument. Tussen 19.45 en 20.00 uur speelt Crescendo enkele muziekstukken, gevolgd door een aantal sprekers. Om 20.00 uur vindt de herdenking plaats. Na de herdenking gaat de stoet terug naar het Zalencentrum. Raadslid Sytze Holtrop is hierbij aanwezig.

SondelOm 19.30 uur verzamelen op het Tjerkeplein in Sondel. Om 20.00 uur vindt bij het graf van verzetsstrijder Jacobus Boomsma een herdenking plaats. Na de herdenking is er in het dorpshuis gelegenheid om na te praten. Raadslid Jos Boerland is bij deze herdenking aanwezig.

Terherne – Om 19.30 uur afvaart bij ‘t Schippershuis Terherne aan de Buorren naar het monument bij de oude sluis. De herdenking vindt om 20.00 uur plaats. Het monument bij de sluis is geadopteerd door de schoolkinderen van basisschool Bloei. Wethouder Remboud van Iddekinge is aanwezig.

Wijckel – Om 19.45 uur verzamelen bij de kerk, rondgang rond het kerkhof naar het graf van Jeen Hornstra, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Ivo de Wolff is aanwezig.

Vlaggen

Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. U kunt op zaterdagavond 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.00 uur) de Nederlandse of Friese vlag halfstok hangen. We willen u vragen om alle andere vlaggen, waaronder reclamevlaggen, voor 18.00 uur in te halen. Op 5 mei kan de Nederlandse of Friese vlag de hele dag in top om stil te staan bij onze vrijheid.

Thema 2024: Opmaat naar 80 jaar vrijheid

 Vrijheid is een veelzijdig begrip. Daarom kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei ieder jaar een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Dit jaar is dat thema ‘Opmaat naar 80 jaar vrijheid.
Op de website www.4en5mei.nl vindt u meer informatie over de Nationale Herdenking en dit thema.

Herdenkingen met scholieren in april

In verschillende plaatsen in onze gemeente zijn lokale herdenkingen met scholieren; dit is vaak op de datum van de plaatselijke bevrijdingsdag. Ook dit jaar hebben verschillende basisscholen hun steentje bij aan de traditie van herdenken en vieren in Nederland. Deze herdenkingen met scholieren hebben inmiddels plaatsgevonden op 5, 12 en 18 april. Wethouders Luciënne Boelsma en Barbara Gardeniers waren hierbij aanwezig en hielden een toespraak. Leerlingen lazen gedichten voor en hebben kransen neergelegd. In Joure organiseert de Stichting Nationale Herdenking ieder jaar een fietstocht met de scholieren van het voortgezet onderwijs, langs de lokale oorlogsmonumenten.

Het laatste nieuws