Veel minder schade door vernielingen tijdens afgelopen jaarwisseling

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 januari 2023

Na elke jaarwisseling is er in de gemeente schade door vuurwerk. Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er voor zo’n € 9.700 aan schade geconstateerd. Dit is fors minder dan vorig jaar, toen het totaalbedrag aan vernielingen uitkwam op zo’n € 23.700. De kosten voor de preventieve maatregelen en de inventarisatie van de schade zijn niet meegenomen in het totaalbedrag.

Vooral schade aan verkeersborden

De grootste kostenpost van de afgelopen jaarwisseling waren de verkeersborden. De kosten om een bord te vervangen zijn gemiddeld € 150. Ook is er schade aan asfalt aangetroffen en zijn er enkele prullenbakken vernield. Het preventief eerder afsluiten van de ondergrondse containers wierp opnieuw zijn vruchten af: opnieuw is er dit jaar geen ondergrondse container vernield.

Straatkolken

Daarnaast worden er ieder jaar straatkolken vernield doordat er knalvuurwerk in putten wordt gegooid. Pas in de loop van 2023 wordt duidelijk hoe groot deze schade is. Hierbij is de gemeente afhankelijk van de meldingen die gedurende het jaar binnenkomen. Bij de vorige jaarwisseling moesten er 75 straatkolken gerepareerd of vervangen worden. De totale kosten waren ruim € 19.000.

Herstelwerk

De komende maanden wordt de schade hersteld, zoals het vervangen van de verkeersborden en het vervangen of herstellen van de afvalbakken en het asfalt.

Het laatste nieuws