Verkenning mogelijkheden mfc Balk volop gaande

Dit nieuwsbericht is verlopen.
2 november 2022

De gesprekken over de wensen en mogelijkheden voor een nieuw multifunctioneel centrum Balk (mfc Balk), op de locatie van de huidige sporthal De Trime, zijn volop gaande. Doel van een nieuw mfc Balk is het bieden van toekomstbestendige huisvesting aan de sociaal culturele verenigingen en sportverenigingen in Balk. Het plan van aanpak hiervoor is op 3 maart 2022 in de raad vastgesteld.

In gesprek op basis van modellen

Afgelopen tijd is gesproken met belanghebbenden, omwonenden van De Trime, scholen, huidige en toekomstige gebruikers (verenigingen) van zowel zalencentrum De Treemter, sociaal cultureel centrum ’t Haske, de gymzaal aan de Herman Gorterstraat als sporthal De Trime. Werkgroep mfc Balk en gemeente trekken hierin gezamenlijk op. (eventueel samenstelling werkgroep toelichten maar staat ook op projectpagina, we linken vanuit dit bericht naar de projectpagina). Om de mogelijkheden te verkennen, heeft architectenbureau Zijlstra uit Harich vier modellen geschetst. Dit op basis van het haalbaarheidsonderzoek Balk in Beweging en de inbreng van zowel de werkgroep, (toekomstige) gebruikers als omwonenden.

Modellen geven inzicht

De vier modellen geven inzicht in de verschillende maten en mogelijkheden voor realisatie van een nieuw mfc Balk op de locatie van de huidige sporthal. Uit het haalbaarheidsonderzoek Balk in Beweging (september 2021) bleek dat realisatie van een multifunctionele voorziening op deze locatie ruimtelijk zeker mogelijk is. Dat kan worden gerealiseerd door sporthal De Trime uit te breiden met twee extra zaaldelen. De modellen laten zien hoe de uitbreiding van de sporthal en het multifunctionele gebruik van ruimtes eruit kan komen te zien en hoe dit van invloed is op de omgeving.

Multifunctionele zalen

De mogelijke uitbreiding betreft één zaaldeel ter vervanging van de huidige gymzaal (Herman Gorterstraat) die nu nog naast de sporthal staat; daarnaast een tweede zaaldeel die multifunctioneel gebruik door sociaal culturele verenigingen en sportverenigingen mogelijk maakt. Er was in eerste instantie sprake van een uitgebreid of compact scenario: scenario alles (uitgebreid) betekent alle gebruikers op één plek; het compacte scenario gaat uit van behoud van ’t Haske zodat hier een aantal (semi) commerciële gebruikers in gehuisvest kunnen worden / blijven. Het compacte scenario is tot nu toe de insteek geweest bij de verkenning.

Vervolg

De modellen waarover we in gesprek zijn, zijn ook voorgelegd aan de raad. Niet om nu al keuzes te maken, maar zodat zij op de hoogte zijn van de manier waarop we met elkaar de mogelijkheden verkennen. Aan de hand van de vier modellen gaan we de komende maanden verder in gesprek met de gebruikers, belanghebbenden en bewoners. We streven naar een oplossing voor de huisvestingsproblematiek waar zoveel mogelijk draagvlak voor is. In het eerste kwartaal van 2023 hopen wij een definitief model aan de raad te kunnen voorleggen.

Parkeerbalans

Daarnaast werken we aan een parkeeronderzoek met als doel een parkeerbalans voor het centrumgebied van Balk. Daarbij maken we gebruik van tellingen. Op basis van metingen in het voorjaar, de zomer en het najaar wordt een parkeerbalans opgemaakt die inzicht geeft in de parkeerbehoefte in Balk, op basis van de nieuwste ontwikkelingen.

Het laatste nieuws