Update: Vierde opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in De Fryske Marren

15 april 2024

Update 15 april: Eerder meldden wij In onderstaand bericht dat hotel Tjeukemeer in Delfstrahuizen vanaf april gefaseerd in gebruik genomen wordt als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Echter, vanwege nog uit te voeren verbouwingswerkzaamheden en de lopende vergunningenprocedure kunnen we waarschijnlijk pas vanaf juni de eerste bewoners verwelkomen.


Vanaf april neemt gemeente De Fryske Marren een vierde opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in gebruik. Het gaat om het momenteel leegstaande hotel ‘Het Tjeukemeer’ aan de Marwei in Delfstrahuizen. De opvanglocatie wordt geschikt gemaakt voor de opvang van ongeveer 80 vluchtelingen.

Burgemeester Fred Veenstra: “We zijn ons bewust van de noodsituatie en de behoefte die er blijft bestaan aan opvangplaatsen. Als college vinden we het belangrijk om hier onze verantwoordelijkheid in te blijven nemen. We zijn blij dat we met deze vierde locatie nog meer vluchtelingen kunnen helpen aan een veilig onderkomen.”

Vier centrale opvanglocaties

Op dit moment biedt de gemeente opvangplekken aan op drie opvanglocaties: Hotel Welgelegen in Harich, De Oorsprong in Sint Nicolaasga en De IJsvogel in Legemeer. Met de vierde locatie aan het Tsjûkemar ontstaan nogmaals 83 opvangplekken. Hiermee voldoet De Fryske Marren aan de taakstelling.

Gereedmaken locatie

De locatie zal in de loop van april gefaseerd in gebruik genomen worden. De exacte planning is nog nader overeen te komen. Het inrichten van de locatie wordt gerealiseerd in samenwerking met lokale ondernemers. Bij het gereedmaken van opvang hoort het verzorgen van de eerste levensbehoeften, onderdak en zorg. Daarnaast wordt er onderwijs, inschrijving bij de gemeente en psychosociale hulpverlening voor de vluchtelingen georganiseerd.

Het laatste nieuws