Vogelgriep vastgesteld in Tjerkgaast

16 september 2022

Bij vleeskuikenbedrijf in Tjerkgaast is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 87.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 en 3 kilometer zone rondom de besmette inrichting liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 2 pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt per direct het vervoersverbod. Een ophok- en afschermplicht was al ingesteld en is nog steeds van kracht.

  • Per 26 oktober 2021 geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle commerciële pluimveebedrijven.
  • Kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.
  • Meer informatie over de vastgestelde vogelgriep in Tjerkgaast leest u op de website van de Rijksoverheid.

Melding dode wilde vogels doorgeven

  • Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten. 
  • Op de website van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat hoe je een melding van dode vogels kunt maken.

Vervoersverbod

  • Er geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven 10 kilometer rond het bedrijf in Tjerkgaast.
  • Een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Meer informatie

Het laatste nieuws