Startende ondernemers krijgen veel voor de kiezen. Er is veel informatie beschikbaar waarmee starters hun voordeel kunnen doen. Een tweetal sites bevatten veel bruikbare informatie: