Belastingen

Euromunten

De gemeente heft een aantal belastingen. Deze belastingen vormen samen met geld vanuit het rijk de financiële basis voor de gemeente. Welke gemeentelijke belastingen er zijn, hoe hoog deze zijn en hoe u deze kunt betalen of kwijtschelding aan kunt vragen leest u op deze pagina.