Gebruik van agrarische grond voor bollenteelt

De teelt van bloembollen, de bewerking van de grond en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen leidt bij omwonenden soms tot vragen.

Deze vragen kunnen gesteld worden aan de eigenaar van het land, of de teler die het land gebruikt.

Lees hier Nabuurschap’ bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen – praktische handvatten voor telers en inwoners.

U kunt ook de gemeente benaderen via het contactformulier. Bijvoorbeeld als de eigenaar of teler niet bekend is, of als u geen contact kunt krijgen met de teler.