Onze gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer voldoet niet meer aan de veiligheids- en kwaliteitswensen van deze tijd. Vanaf 2017 zijn om die reden kleine aanpassingen gedaan, zodat de camping in ieder geval blijft voldoen aan de minimale brandveiligheidseisen. Denk aan het verwijderen van een aantal hagen, investeren in E-meters en uitbreiding van de vluchtwegen. Ook zijn alle installaties van de vaste standplaatsen gecheckt en moesten deze waar nodig vernieuwd worden. De camping biedt plaats aan 240 stacaravans, daarnaast is er een kampeerterrein met zo’n 30 vrije plaatsen. Om de camping toekomstbestendig te maken, zijn ingrijpende maatregelen nodig, vooral omdat de huidige afstand tussen de stacaravans te klein is. De vraag is wat er wenselijk is voor de toekomst.

Scenario’s in beeld

Van februari tot en met april 2020 is onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden voor de toekomst van de camping: is er toekomst voor een recreatieve voorziening op deze plek, of is het beter om deze locatie een andere bestemming te geven. Alle mogelijkheden stonden open zodat de verschillende scenario’s in beeld zijn gebracht, met daarbij de voor- en nadelen: zowel de mogelijkheden en kosten van een grondige herinrichting als de wenselijke en haalbare nieuwe invullingen van de locatie. Uitgangspunt is dat de gemeente in te toekomst geen rol meer heeft als exploitant. Alle mogelijkheden zijn zorgvuldig in beeld gebracht, zodat de raad een afgewogen keuze kan maken.

Planning

Vanwege de aanpak van de N359 en het economische tij, is in 2017 besloten om het opstellen van een toekomstvisie voor de camping op dat moment uit te stellen en eerst de benodigde kleinere aanpassingen te doen. Dit is in overleg gegaan met de campingbezoekers en ook over het vervolg blijven we de bezoekers goed informeren. De camping kan op deze manier voorlopig open blijven. Maar omdat de camping niet meer voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen van deze tijd, moet er iets gebeuren en is er minimaal een grondige herinrichting nodig. Ook de vaste campinggasten willen we duidelijkheid bieden over de toekomst.

Toekomstbestendig en toegankelijk

In 2019 is de opdracht voor een onderzoek naar de toekomst van de camping aanbesteed, dit is in 2020 uitgevoerd door recreatieadviesbureau Van der Reest. De mening van de vaste campinggasten was onderdeel van het onderzoek. Eén van de conclusies is dat de locatie van de camping uniek is en bij uitstek geschikt voor recreatie. Om een zorgvuldige keuze voor de toekomst te kunnen maken, heeft recreatieadviesbureau van der Reest de mogelijke scenario’s in beeld gebracht. De onderzochte scenario’s hebben alle vier een recreatieve bestemming: variërend van volledig toeristisch naar volledig vaste plaatsen, een combinatie daarvan of een toeristisch bungalowpark. Op basis van het onderzoek geeft het college de voorkeur aan een volledig toeristische invulling van de camping, zonder vaste plaatsen.

Wethouder Irona Groeneveld: “Dit scenario biedt het meeste perspectief voor een toekomstbestendige camping op deze locatie. Bovendien is de camping op deze manier voor een breed publiek toegankelijk”.

Zienswijzen en besluitvorming

De vaste campinggasten zijn geïnformeerd over dit voorgenomen besluit van het college en hebben de gelegenheid gekregen om zienswijzen in te dienen. Na ontvangst en beoordeling hiervan, heeft het college een besluit over het definitieve voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Op woensdag 28 oktober 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de camping aan de Plattedijk in Lemmer een volledig toeristische invulling te geven. Hiermee stemt de raad in met het advies van het college om te kiezen voor scenario 3 voor de toekomst van de camping: namelijk volledig toeristisch, zonder vaste standplaatsen, met aandacht voor trekkersplaatsen, campertoerisme en flexibele verhuuraccommodaties. Onderdeel van dit besluit is het beëindigen van de huurovereenkomsten met de vaste standplaatshouders per 1 november 2021.