Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Heeft u vorig jaar carbid geschoten en wilt u dit jaar weer carbidschieten op 31 december? Dan heeft u toestemming voor het gebruik van een locatie nodig. In verband met corona vragen wij u dit jaar aanvullend om een draaiboek aan te leveren vanwege de veiligheid.

Coronadraaiboek carbidschieten

Als gemeente willen we er graag voor zorgen dat het traditionele carbidschieten ook dit jaar weer op een veilige manier door kan gaan. Daarom vragen we dit jaar iets extra’s van u als aanvrager, namelijk: een draaiboek waarin u duidelijk maakt hoe u de 1,5 meter en andere geldende maatregelen naleeft tijdens het carbidschieten. Gebruikt u ons voorbeelddraaiboek voor het carbidschieten? Dan hoeft u geen losse bijlages meer bij de aanvraag toe te voegen.

Toestemming carbidschieten

Om inzicht te krijgen wat de plannen rondom de jaarwisseling, horen we graag wat uw plannen zijn omtrent het carbidschieten. Daarom vragen wij u om, als u van plan bent carbid te schieten, een aanvraag met plan van aanpak (draaiboek) in te leveren. We beoordelen alle aangevraagde locaties en u ontvangt voor de kerst onze beoordeling. Aanvragen die na 16 december 2020 zijn binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Heeft u al een aanvraag met draaiboek ingediend dan ontvangt u binnenkort bericht. U mag dan op donderdag 31 december 2020 tussen 10.00 uur en 17.00 carbidschieten als u voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Locaties carbidschieten 2020

 • Balk - Tsjamkedykje 3
 • Langweer - Pontdyk 1
 • Lemmer - achter Wielewei 2
 • Lemmer - Wielewei ter hoogte van begraafplaats Lemmer
 • Rijs - Mientwei 6
 • Wijckel - Jeen Hornstraweg 16
 • Wijckel - Lynbaen 13

Voorwaarden carbidschieten

 • De gemeente wil graag dat het carbidschieten veilig gebeurt. Daarom moet u zich aan de volgende regels houden:
 • de aanvrager is tenminste 18 jaar en is tijdens het carbidschieten continue aanwezig als verantwoordelijke;
 • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen;
 • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter;
 • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;
 • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom;
 • van de locatie wordt een plattegrond, foto of uitdraai meegestuurd;
 • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing;
 • de aanvrager is goed bereikbaar in verband met controle. Dit geldt zowel voor, tijdens als na het carbidschieten;
 • geen (party-)tent(en) of andere overkappingen, tafels en/of kramen plaatsen.

Lees alle regels in de nadere voorschriften carbidschieten.

Belangrijkste voorschriften in verband met corona

Naast bovenstaande regels zijn in verband met corona ook de volgende regels en maatregelen van toepassing. De belangrijkste maatregelen in het kader van corona voor wat betreft het carbid schieten zijn:

 • te voldoen aan de op dat moment geldende maatregelen in verband met corona;
 • groepsgrootte van maximaal 2 personen waarbij te allen tijde onderling minimaal 1,5 meter afstand gehouden wordt;
 • alcohol is niet toegestaan;
 • het ter plaatse verstrekken van eten en drinken is niet toegestaan.

De legeskosten bij toekenning van de gevraagde locatie voor carbidschieten zijn € 50,-.

Maatregelen rondom corona

Op de pagina coronavirus vindt u alle informatie en maatregelen rondom het coronavirus.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag in ons contactformulier. Met praktische vragen over bijvoorbeeld een locatie kunt u terecht bij een medewerker van toezicht. Hebt u vragen over het doen van een aanvraag, belt u dan met een medewerker van omgeving.

Te downloaden: