Geschiedenis

Historische begraafplaats Haskeplein in Balk

Op het Haskeplein in Balk is in 2018 een archeologische opgraving uitgevoerd.