Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

Ondernemers die gebruik maken van de afvalinzameling van de gemeente betalen reinigingsrecht.

Aanslag afvalstoffenheffing

Elk jaar ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Het biljet kan meerdere belastingen bevatten, doordat u belastingplichtig bent voor meerdere gemeentelijke heffingen. Als u huishoudelijk afval kunt aanbieden, dan betaalt u jaarlijks een afvalstoffenheffing. 

Tarief afvalstoffenheffing

U betaalt een vast bedrag per jaar op basis van het containerformaat dat u gebruikt voor restafval.

Gebruik van2024
180 liter restafvalcontainer + 240 liter GFT-container€ 236
240 liter restafvalcontainer + 240 liter GFT-container€ 300
Ondergrondse container € 236
Extra container 
GFT-container 240 liter  € 70
Restafvalcontainer 180 liter € 138
Restafvalcontainer 240 liter€ 199
Omwisselen containerformaat € 30

Verordeningen 

De hier genoemde tarieven zijn een samenvatting van de belangrijkste tarieven voor afvalstoffenheffing. Alle tarieven en begripsomschrijvingen staan vermeld in de verordening afvalstoffenheffing 2024 zoals vastgesteld door de gemeenteraad.