Laadpaal elektrische auto

Uitrol openbare laadpalen van start

Vanaf 1 december 2021 kunnen inwoners van gemeente De Fryske Marren openbare laadpalen voor elektrische voertuigen aanvragen. Voor eind 2023 komen er in de hele provincie 700 publieke laadpalen bij. Elke paal heeft twee laadpunten. Een belangrijke stap naar een volledig dekkend laadnetwerk, dat de komende jaren verder uitgebreid gaat worden. Het bedrijf TotalEnergies heeft de aanbesteding gewonnen en levert en plaatst de laadpalen.

Een volledig netwerk van openbare laadpalen maakt elektrisch rijden toegankelijker. Van de 18 Friese gemeenten nemen er 17 deel aan de concessie voor het plaatsen van laadpalen. Hier is De Fryske Marren één van. Het uitbreiden van het laadnetwerk gebeurt onder andere op basis van aanvragen van inwoners. De laadpalen komen op publieke locaties. Inwoners die een elektrische auto hebben zonder eigen oprit kunnen een laadpaal aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven. Om de juiste locatie voor de laadpalen te bepalen wordt ook gekeken naar de belasting van het netwerk. De laadpalen zijn voor algemeen gebruik en niet alleen voor de aanvrager.

Het aanvragen van een openbare laadpaal

Via het aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in de buurt van uw woon- of werkadres. U kunt een aanvraag doen wanneer u (binnenkort) in het bezit bent van een elektrische auto, maar geen mogelijkheid heeft om te laden op eigen (bedrijfs)terrein. 

 Voor het indienen van een aanvraag gelden een aantal voorwaarden:

  • U woont of werkt in de gemeente waarin u een laadpaal aanvraagt.
  • U woont of werkt aantoonbaar minimaal 18 uur per week in de betreffende gemeente.
  • U beschikt (binnenkort) over een elektrische auto en kunt dit aantonen door middel van een (voorlopig) koop- of leasecontract, eigendomsbewijs of vergelijkbaar document.
  • Er is nog geen openbare laadpaal in uw nabije omgeving (maximaal 250 m loopafstand van aanvraagadres). Als er wel een laadpaal in uw omgeving is wordt getoetst of deze laadpaal veel gebruikt wordt. Als dat niet het geval is, wordt uw aanvraag afgekeurd met als reden dat er al een paal in uw omgeving staat.
  • Als het om een aanvraag voor een laadpaal in een vergunningplichtig gebied of ontheffingshoudersgebied betreft, kunt u aantonen dat u over een parkeervergunning of parkeerontheffing beschikt.

U kunt dus geen openbare laadpaal aanvragen wanneer u over een eigen parkeermogelijkheid beschikt.

Het aanvraagproces en communicatie

Zodra u het aanvraagformulier hebt ingevuld, komt uw aanvraag terecht bij TotalEnergies.

TotalEnergies behandelt alle aanvragen en is verantwoordelijk voor de plaatsing en exploitatie van de openbare laadpalen.

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail. Uw aanvraag wordt vervolgens gecontroleerd op compleetheid en of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als uw aanvraag niet volledig is of als uw aanvraag niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt u hierover een bericht.

Na goedkeuring van de aanvraag zoekt TotalEnergies in samenspraak met de wegbeheerder (de gemeente) in de directe omgeving van uw aanvraagadres naar een geschikte locatie voor de laadpaal.

Als de aanvraag en het locatievoorstel worden goedgekeurd, vindt na de voorbereiding (het nemen en publiceren van het verkeersbesluit en het realiseren van de netaansluiting) de uiteindelijke realisatie plaats. U ontvangt tussentijds bericht wanneer uw aanvraag zich in een nieuwe stap bevindt en wat de verwachte procesduur is.

Zodra de laadpaal geplaatst en getest is, ontvangt u een laatste bericht. U kunt vanaf dat moment gebruik maken van de laadpaal.

Het totale proces van aanvraag tot plaatsing neemt ongeveer vier maanden in beslag.  

Waar staan de laadpalen in onze gemeente?

In onze gemeente staan al diverse laadpalen. De laadpalen vindt u op de overzichtskaart.