Laadpaal elektrische auto

Als u een elektrische auto aanschaft moet deze uiteraard ook geladen worden. Uitgangspunt is dat het opladen op eigen oprit plaatsvindt. Als dat niet mogelijk is kunt u een laadpaal aanvragen in het openbaar gebied. Er wordt dan een geschikte locatie gezocht in de buurt van uw huis of bedrijf, waar dan een openbare paal wordt geplaatst. Een dergelijke laadpaal is voor algemeen gebruik en niet alleen voor de aanvrager

Het aanvragen van een openbare laadpaal

Via het aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in de buurt van uw woon- of werkadres. U kunt een aanvraag doen wanneer u (binnenkort) in het bezit bent van een elektrische auto, maar geen mogelijkheid heeft om te laden op eigen (bedrijfs)terrein. 

 Voor het indienen van een aanvraag geldt een aantal voorwaarden:

  • U woont of werkt in De Fryske Marren.
  • U woont of werkt aantoonbaar minimaal 18 uur per week in De Fryske Marren.
  • U beschikt (binnenkort) over een elektrische auto en kunt dit aantonen door middel van een (voorlopig) koop- of leasecontract, eigendomsbewijs of vergelijkbaar document.
  • Er is nog geen openbare laadpaal in uw nabije omgeving (maximaal 250 m loopafstand van aanvraagadres). Als er wel een laadpaal in uw omgeving is kunt u daar gebruik van maken.
  • Als het een aanvraag voor een laadpaal in een vergunningplichtig gebied of ontheffingshoudersgebied betreft, kunt u aantonen dat u over een parkeervergunning of parkeerontheffing beschikt.

Het aanvraagproces en communicatie

Zodra u het aanvraagformulier hebt ingevuld, komt uw aanvraag terecht bij TotalEnergies.

TotalEnergies behandelt alle aanvragen en is verantwoordelijk voor de plaatsing en exploitatie van de openbare laadpalen.

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bevestigingsmail. Uw aanvraag wordt vervolgens gecontroleerd op compleetheid en of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als uw aanvraag niet volledig is of als uw aanvraag niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt u hierover een bericht.

Na goedkeuring van de aanvraag zoekt TotalEnergies in samenspraak met de wegbeheerder (de gemeente) in de directe omgeving van uw aanvraagadres naar een geschikte locatie voor de laadpaal.

Daarna volgt de verdere voorbereiding (het nemen en publiceren van het verkeersbesluit en het realiseren van de netaansluiting) en de uiteindelijke realisatie. U ontvangt tussentijds bericht wanneer uw aanvraag zich in een nieuwe stap bevindt en wat de verwachte procesduur is.

Zodra de laadpaal geplaatst en getest is, ontvangt u een laatste bericht. U kunt vanaf dat moment gebruik maken van de laadpaal.

Het totale proces van aanvraag tot plaatsing neemt ongeveer vier maanden in beslag.  

Waar staan de laadpalen in onze gemeente?

In onze gemeente staan al diverse laadpalen. De laadpalen vindt u op de overzichtskaart.