Bezwaar op belastingaanslag

Bij belastingen gelden enkele belangrijke verschillen ten opzichte van de ‘standaard’ procedure getoond op de pagina over bezwaar maken:

  • de heffingsambtenaar is het bevoegde bestuursorgaan;
  • u wordt alleen op uw verzoek gehoord;
  • horen geschiedt niet via de commissie voor de bezwaarschriften maar door een ambtenaar;
  • de beslissing op bezwaar ontvangt u uiterlijk voor het einde van het jaar.

In veel gevallen ontvangt u eerder een antwoord op uw bezwaarschrift. In de ontvangstbevestiging is een indicatie gegeven van een termijn waarbinnen u een antwoord kan verwachten.

Bent u het niet eens met de belastingaanslag/WOZ-waarde?

Stuur binnen 6 weken na dagtekening uw bezwaar schriftelijk naar de heffingsambtenaar. Vermeld:

  • Het aanslagnummer;
  • Waartegen u bezwaar maakt;
  • Uw reden(en) van bezwaar;
  • Naam, adres en woonplaats;
  • Zet uw handtekening.

Stuur het per post op naar:

Gemeente De Fryske Marren
t.a.v. belastingen
Postbus 101
8500 AC Joure