Liggelden

De Fryske Marren ligt in een waterrijk gebied. Daardoor zijn er ook veel ligplaatsen voor boten aan openbaar vaarwater. Voor het gebruik van deze ligplaatsen moet liggelden betaald worden. De liggelden worden op verschillende manieren berekend, afhankelijk van de locatie.

Liggelden Lemmer

Los van de dagtarieven voor bijvoorbeeld passanten, zijn er speciale abonnementstarieven voor pleziervaartuigen. Deze abonnementen worden tegen contante betaling afgegeven door de havenmeesters in Lemmer. Onderstaande tarieven voor Lemmer gelden van 1 april 2024 tot 1 april 2025. 

Ligplaats

PlaatsLigplaatsStickerKosten
per meter
LemmerRienhavenJaarsticker
Zomersticker
Wintersticker
€ 34,50
€ 24,06
€ 14,44
LemmerZijlroede
(tussen Flevobrug en Zijlroedebrug aan Turflandzijde)
(tussen Zijlroedebrug en ingang Frieslandpark aan noordoever) 
Jaarsticker
Zomersticker
Wintersticker
€ 60,00
€ 43,50
€ 26,25

Na betaling ontvangt u een havengeld/liggeld sticker

Plak de sticker duidelijk zichtbaar op uw vaartuig. Het innemen van ligplaats op grond van dit ‘stickersysteem’ geeft geen recht op een vaste ligplaats, uiteraard voor zover de wal eigendom van de gemeente is. U moet dus, wanneer dit nodig is, langszij van andere vaartuigen afmeren of andere vaartuigen langszij te gedogen. Het is niet toegestaan om ligplaats vrij te houden door het achterlaten van kleine (roei)bootjes of het plaatsen van bordjes. Ook het aanleggen van een stroomvoor­ziening aan de waterkant is verboden.

  • Alle boten die niet zijn voorzien van een geldige zomer-, winter- of jaarsticker, betalen het dagtarief.
  • Zit er geen geldige sticker op een boot en is de eigenaar niet bekend? Dan wordt het vaartuig verwijderd.
  • Op alle kleine schepen (kleiner dan 20 meter lengte) moet de naam van de boot zijn aangebracht. Daarnaast moet de naam en woonplaats van de eigenaar genoteerd staan op een in het oog vallende plaats aan de binnen- of buitenzijde van het vaartuig.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de liggelden in Lemmer? Neem dan contact met de havenmeester via telefoonnummer 0514 – 561 331. U kunt ook terecht bij het havenkantoor in Lemmer op de Binnenhaven 5, 8531 DS.