Onroerendezaakbelasting

U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u op 1 januari 2022 een onroerende zaak in eigendom of in gebruik heeft. Bent u eigenaar van een onroerende zaak (pand)? Dan betaalt u OZB-eigendom. Als gebruiker van niet-woningen betaalt u OZB-gebruik.

Tarief onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB-belasting wordt berekend als percentage van de taxatiewaarde van het object. Het bestaat uit een deel voor de gebruiker en een deel voor de eigenaar. De taxatiewaarde van het object staat op het taxatieverslag.

Deel2022
Eigenarenbelasting woningen0,1075 %
Eigenarenbelasting niet-woningen0,2673 %
Gebruikersbelasting  0,2010 %

Het tarief wordt op hele euro’s naar beneden afgerond.

Verordening onroerendezaakbelasting

Alle tarieven en begripsomschrijvingen staan vermeld in de verordening onroerendezaakbelastingen 2022 zoals vastgesteld door de gemeenteraad.