Subsidie ‘Noodfonds verhoogde energie- en/of huurkosten voor verenigingen, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties op het gebied van sport & bewegen, kunst & cultuur en welzijn’

Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk op het gebied van sport & bewegen, kunst & cultuur en welzijn (inclusief dorpshuizen), gevestigd in gemeente De Fryske Marren, waarvan de activiteiten gericht zijn op de inwoners van De Fryske Marren. Hierna: organisatie(s).

Uw organisatie kan deze subsidie niet aanvragen als:

 • Uw organisatie een vast energiecontract heeft, dat inging voor 1 januari 2022 en een einddatum heeft in 2023 of jaren daaropvolgend. U komt dan niet in aanmerking, omdat we ervan uitgaan dat u in heel 2022 niet te maken heeft gehad met onvoorziene prijsstijgingen.
 • Uw organisatie door gemeente De Fryske Marren via andere wijze een tegemoetkoming ontvangt voor de verhoogde energie- en/of huurkosten. (Dit betreft culturele organisaties die jaarlijks een begrotingssubsidie van de gemeente ontvangt). Twijfelt u of uw organisatie hieronder valt, neem dan contact op via telefoonnummer 14 05 14.
 • Uw organisatie evangelisatie of zending van het geloof beoogt.
 • Uw organisatie een zwembad betreft.
 • Bij uw organisatie sprake is van surseance van betaling. (Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een onderneming, stichting of vereniging die in tijdelijke financiële problemen verkeert).

Voorwaarden

 • Uw organisatie heeft in 2022 te maken gehad met hogere energieprijzen dan in 2019 en/of een huurverhoging in 2022 van hoger dan 4%.
 • Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel als stichting of vereniging.
 • Uw organisatie staat geregistreerd en is fysiek gevestigd in gemeente De Fryske Marren.
 • Uw organisatie is maatschappelijk actief in gemeente De Fryske Marren.

Nodig bij uw aanvraag

Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten meesturen:

Voor de aanvraag energietegemoetkoming:

 • Energiecontract(en) van 2022 inclusief ingangsdatum en einddatum.
 • De jaarnota(‘s) van de energieleverancier(s) van het jaar 2022.
 • Het jaarverbruik en de totale kosten aan stroom en gas van januari 2019 t/m december 2019.
  Had uw organisatie in het jaar 2019 twee contracten?
  Dan zijn er twee opties:
  1. Tel de verbruikerskosten en het verbruik van de maanden januari t/m december van 2019 bij elkaar op (en voeg de jaarnota’s van beide contracten toe in de bijlagen).
  2. Kunt u de kosten en het verbruik per maand niet inzien of aanleveren? Dan neemt u het totale verbruik en de totale kosten van het contractjaar met de meeste maanden in 2019. (Voorbeeld: had uw organisatie contracten van juni 2018 t/m mei 2019 en juni 2019 t/m mei 2020? Dan gebruikt u de gegevens van het contract van juni 2019 t/m mei 2020).

Voor de aanvraag huurtegemoetkoming:

 • Overzicht van de huurkosten in 2022 en/of 2023.
 • Bewijs van uw huurverhoging, zoals een brief van de verhuurder met een aankondiging van huurverhoging.

Voor de aanvraag energie- en huurtegemoetkoming:

 • Energiecontract(en) van 2022 inclusief ingangsdatum en einddatum.
 • De jaarnota(‘s) van de energieleverancier(s) van het jaar 2022.
 • Het jaarverbruik en de totale kosten aan stroom en gas van januari 2019 t/m december 2019.
  Had uw organisatie in het jaar 2019 twee contracten?
  Dan zijn er twee opties:
  1. Tel de verbruikerskosten en het verbruik van de maanden januari t/m december van 2019 bij elkaar op (en voeg de jaarnota’s van beide contracten toe in de bijlagen).
  2. Kunt u de kosten en het verbruik per maand niet inzien of aanleveren? Dan neemt u het totale verbruik en de totale kosten van het contractjaar met de meeste maanden in 2019. (Voorbeeld: had uw organisatie contracten van juni 2018 t/m mei 2019 en juni 2019 t/m mei 2020? Dan gebruikt u de gegevens van het contract van juni 2019 t/m mei 2020).
 • Overzicht van de huurkosten in 2022 en/of 2023.
 • Bewijs van uw huurverhoging, zoals een brief van de verhuurder met een aankondiging van huurverhoging.

Wanneer is de regeling geldig

Een aanvraag indienen kan vanaf begin oktober 2023 tot medio maart 2024 of tot het moment dat het subsidieplafond van € 550.000 is bereikt.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt een besluit op uw aanvraag binnen 8 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. Toekenning van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst, waarbij alleen een volledige aanvraag, inclusief bewijsstukken, geldt als aanvraag.

Hoe hoog is de subsidie?

U kunt een aanvraag doen voor energiekosten, huurkosten of beide kosten. De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal € 10.000.

Subsidie voor verhoogde energiekosten:

De tegemoetkoming wordt berekend over het jaar 2022 en alleen over de maanden waarin sprake was van verhoogde energieprijzen. Bijvoorbeeld: U had een vast contract tot 1 juni 2022 tegen de lage tarieven en daarna heeft u een nieuw contract moeten afsluiten tegen de veel hogere tarieven. Dan wordt de tegemoetkoming berekend over de periode juni tot met december 2022.  De tegemoetkoming wordt berekend over de gemiddelde prijs die u heeft betaald voor gas en licht in 2022 en de gemiddeld prijs die gold in het jaar 2019. Het verschil daartussen wordt berekend en van dat bedrag krijgt u 50% vergoed.

Subsidie voor verhoogde huurkosten:

Het percentage huurverhoging boven de 4% kerninflatie is het uitgangspunt. De 4% kerninflatie is een normale norm voor huurverhoging. Alles wat u meer heeft betaald berekenen wij en zetten wij af tegen de norm van 4%. Het verschil is het bedrag waarover wij de tegemoetkoming van 50% berekenen.

Indien de huurverhoging later dan 1 januari 2022 is ingegaan dan wordt de berekening vanaf het moment van de stijging toegepast.

Subsidie voor verhoogde energie- en huurkosten:

Voor de tegemoetkoming voor zowel energie- en huurkosten worden de bedragen van bovenstaande tegemoetkomingen opgeteld.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan met het digitale aanvraagformulier. U dient bevoegd te zijn om namens de organisatie een subsidieaanvraag te doen. Steekproefsgewijs vragen wij een uittreksel Handelsregister op bij de Kamer van Koophandel. We nemen alleen complete aanvragen in behandeling.

Subsidieregels

Contact
Voor vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen via 14 05 14.