Subsidieregeling advies eigen woning

Voor wie is de subsidieregeling advies eigen woning bedoeld?

De subsidie wordt uitsluitend verleend aan eigenaren van woningen in gemeente De Fryske Marren die in het BRP op het betreffende adres staan ingeschreven.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het verkrijgen van een advies eigen woning dat door een door het college aangewezen adviesbedrijf wordt verzorgd. De deelnemende adviesbedrijven zijn op de website van Tûk Wenjen genoemd. De subsidie bestaat uit een basis advies of een gasloos advies.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie op het basisadvies bedraagt maximaal het factuurbedrag dat het genoemde adviesbedrijf voor een dergelijk advies, minus een eigen bijdrage van € 35, aan de aanvrager in rekening wordt gebracht. De subsidie op het gasloos advies bedraagt maximaal € 265 per advies. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD) op de website van Tûk Wenjen. Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

Een woningeigenaar kan per adres in een tijdbestek van 3 jaar, 1 maal subsidie ontvangen voor de 2 verschillende adviesproducten. Lees ook Subsidieregeling advies eigen woning De Fryske Marren op overheid.nl.