Subsidieregeling AED

Verenigingen en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk in De Fryske Marren kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf, vervanging en onderhoud van een AED.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Met deze subsidieregeling wil De Fryske Marren een dekkend en betrouwbaar AED-netwerk realiseren. De wens is om binnen elke straal van 500 meter een 24/7 AED beschikbaar te hebben, zodat alle inwoners de mogelijkheid hebben om hiervan gebruik te maken. De dekking van AED’s kunt u inzien op de overzichtskaart van de Hartstichting en HartslagNu. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. In de rode gebieden is een AED wenselijk. Een rood gebied ontstaat daar wanneer er binnen een straal van 500 meter geen 24/7 AED beschikbaar is. Plaatst u in een rood gebied een nieuwe AED, dan kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van de AED.

De AED-subsidie kan vanaf 1 april worden aangevraagd voor:

  • de aanschaf van een AED (in een rood gebied);
  • de vervanging van een AED*;
  • een bijdrage in de onderhoudskosten.

* Met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 beschikbaar.

Hoe hoog is de subsidie?

Het subsidieplafond voor 2024 is € 79.000. Voor de onderhoudskosten geldt het volgende: het subsidieplafond voor onderhoud AED’s bedraagt jaarlijks maximaal € 15.000. Jaarlijks wordt het overgebleven bedrag hiervan per 1 oktober ook beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een AED (in een rood gebied) en/of de vervanging van een AED met de voorwaarde dat er een minimumbedrag van € 500 beschikbaar blijft voor subsidieaanvragen voor onderhoud.

Aanvragen voor subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, inclusief benodigde bijlagen.

Hoe werkt het?

Om subsidie aan te vragen vult u het eenmalige aanvraagformulier in door in te loggen met uw DigiD. Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

  • Offerte (bij aanvraag nieuwe AED en vervanging AED)
  • Afbeelding AED
  • Type en productnummer AED
  • Factuur (onderhoudskosten)

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Lees ook Subsidieregeling AED De Fryske Marren op overheid.nl.