Subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs

Voor wie is de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs bedoeld?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan scholen voor basisonderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, kind voorzieningen en schoolbesturen uit De Fryske Marren.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Met de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs wil de gemeente gezond opvoeden en opgroeien op psychisch en sociaal vlak stimuleren. U kunt hierbij denken aan een groepsgerichte training voor kinderen ten behoeve van de ontwikkeling van sociale vaardigheden of een workshop aan ouders over positief opvoeden.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,00 per activiteit. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend. Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie.

Wat wij niet subsidiëren

  • huisvestingkosten;
  • activiteiten die al gestart zijn voordat de aanvraag is ingediend;
  • activiteiten die een politiek, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;
  • activiteiten met het karakter van een uitje (bijvoorbeeld een schoolreis), tenzij een uitje een directe verbinding heeft met de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  • activiteiten die al door de gemeente zijn ingekocht of activiteiten die door het sociaal wijkteam kunnen worden uitgevoerd.

Lees ook Subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs op overheid.nl.