Subsidieregeling meidwaan yn De Fryske Marren

Voor wie is de subsidieregeling meidwaan yn De Fryske Marren bedoeld? 

Deze subsidieregeling is bedoeld voor dienstverlenende organisaties met een maatschappelijk belang, jongerencentra en organiseerde of niet georganiseerde vrijwilligers.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Deze subsidie is bedoeld voor drie soorten activiteiten:

  1. die gericht zijn op het bevorderen van de sociale samenhang, het stimuleren van participatie in de maatschappij en het bevorderen van de maatschappelijke ondersteuning. Deze activiteiten moeten preventief, innovatief en gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners van gemeente De Fryske Marren.
  2. activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en begeleiding voor en aan jongeren ten behoeve van hun ontwikkeling en maatschappelijke deelname. Deze activiteiten zijn gericht op het bieden van ontspanning, het vormen en helpen van jongeren en een goed en veilig klimaat creëren voor jongeren.
  3. activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het sociale netwerk, participatie in de samenleving en het bieden van dagactiviteiten en een dagritme.

Hoe hoog is de subsidie?

Voor de eerste hierboven genoemde activiteiten bedraagt de subsidie de kosten voor activiteiten van dienstverlenende organisaties met een maatschappelijk belang en de organisatiekosten die direct verbonden zijn aan de gesubsidieerde activiteiten.

Voor de tweede hierboven genoemde activiteiten is de hoogte van de subsidie 50% van de activiteitenkosten en 75% van de huisvestingskosten met in totaal een maximum van € 10.000 per jaar. Voor de derde hierboven genoemde activiteiten bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 5.000 per aanvraag.

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Wat wij niet subsidiëren

  • structurele waarderingsbijdrage;
  • activiteiten met een commercieel karakter of waarbij sprake is van winstoogmerk;
  • activiteiten, beheer en exploitatie van speel-o-theken;
  • activiteiten die gericht zijn op kinderen tot 12 jaar.

Lees ook Subsidieregeling meidwaan yn De Fryske Marren op overheid.nl.