Adoptie

Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? U moet het dan binnen 5 werkdagen bij de gemeente melden.

Een kind uit het buitenland

Met een verdrag

Adopteert u een kind uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag dan wordt de adoptie automatisch erkend. Dit betekent dat uw kind ook direct Nederlander is.

Geen verdrag

Komt uw kind niet uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, dan moet de rechter de adoptie eerst erkennen. Zodra de adoptie is uitgesproken in Nederland, worden de gegevens in de basisregistratie personen (BRP) aangepast.

Dit werkt als volgt:

  • De rechtbank spreekt de adoptie uit. U wordt dan officieel ouders van het geadopteerde kind
  • De rechtbank geeft dit door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag
  • De gemeente waar u woont, informeert u vervolgens over de aangebrachte wijzigingen in de basisregistratie personen (BRP)

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Adoptievoorzieningen.

Een Nederlands kind

Wilt u een Nederlands kind adopteren neem dan contact op met een advocaat. Deze start een adoptieprocedure. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie.