Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Een echtscheiding of het einde van geregistreerd partnerschap is pas definitief als het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 

Inschrijving echtscheiding

Na uitspraak van de rechtbank zorgt uw advocaat op uw verzoek voor inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente waar u bent getrouwd. Dit moet binnen zes maanden nadat de uitspraak van de rechter definitief is geworden.

Inschrijving ontbinding geregistreerd partnerschap door de rechter

Dat werkt op dezelfde manier als bij een echtscheiding.

Inschrijving beëindiging geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden via notaris of advocaat

U levert de verklaring in bij de gemeente waar u, of uw partner, op dat moment woont. Dit moet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid.