Geheimhouding persoonsgegevens

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken, zoals aan het UWV, de Belastingdienst, pensioenfondsen, een notaris of gerechtsdeurwaarder.

Geheimhouding aanvragen

Dien een verzoek tot geheimhouding in bij de gemeente waar u woont. U kunt dit verzoek online regelen met behulp van uw DigiD.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het ook op het gemeentehuis of een servicepunt aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw geldige legitimatiebewijs mee.

Wilt u dat ook uw vorige woongemeente(n) geen gegevens verstrekt? U moet bij die gemeente een apart verzoek indienen.

Verhuizen

Heeft u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? U hoeft dan niet opnieuw een verzoek om geheimhouding te doen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

Afschermen

Vraagt u geheimhouding aan, dan schermt de gemeente uw persoonsgegevens af voor:

  • verplichte derden, zoals een advocaat (na belangenafweging);
  • de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA);
  • niet-commerciële instellingen.