Naamkeuze kind

Voor uw eerste gezamenlijke kind kunt u kiezen welke achternaam uw kind krijgt: uw achternaam of die van uw partner. Dit geeft u aan voor de geboorte.

Welke achternaam?

Welke achternaam uw kind krijgt, hangt af van uw situatie:

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap

  • Bij een vader:
    Uw kind krijgt de achternaam van de vader tenzij u samen van te voren, maar uiterlijk bij de geboorteaangifte kiest voor de naam van de moeder.
  • Bij een duomoeder:
    Het kind krijgt de achternaam van de duomoeder indien er tijdens de geboorteaangifte een onbekende donorverklaring wordt overlegd. Uiterlijk bij geboorteaangifte kunt u samen naamskeuze doen voor de naam van de moeder uit wie het kind is geboren. Overlegt u geen onbekende donorverklaring, dan krijgt het de naam van de moeder uit wie het is geboren. Bij erkenning kan naamskeuze worden gedaan.

Geen huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Uw kind krijgt de achternaam van de moeder uit wie het kind is geboren. Bij erkenning kan worden gekozen voor de geslachtsnaam van de erkenner of de duomoeder.

Herstelmogelijkheid

Het is mogelijk om opnieuw naamskeuze voor de kinderen te doen bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Regelen

Bij naamskeuze moeten beide ouders in persoon aanwezig zijn. Zij moeten een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Wanneer kiest een kind zelf de achternaam?

  •  een kind dat bij erkenning of adoptie 16 jaar of ouder is
  •  een kind van 18, 19 of 20 jaar kan één keer de keuze van de ouders veranderen. Het kind kan de naam van de andere ouder kiezen door een naamswijziging aan te vragen.

Stief- of pleegkinderen

Wilt u als opvoeder uw stiefkinderen of pleegkinderen uw achternaam geven? Dan vraagt u een naamswijziging aan. U kunt het aanvraagformulier downloaden bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie .