Leerlingenvervoer aanvragen of wijzigen

U heeft misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten voor eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer. Om hiervoor in aanmerking te komen doet u een aanvraag leerlingenvervoer. Maakt u hier al gebruik van maar wijzigt er iets in uw situatie of in de situatie van uw kind? Geef die wijziging dan zo snel mogelijk aan ons door.

Leerlingenvervoer aanvragen

U vraagt het leerlingenvervoer digitaal aan. Voor uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Uw DigiD inloggegevens.
  • De adresgegevens van de school.
  • Uw inkomensverklaring van belastingjaar 2019 (van u en uw eventuele partner).

Leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023 aanvragen

  • Uw DigiD inloggegevens.
  • De adresgegevens van de school.
  • Uw inkomensverklaring van belastingjaar 2020 (van u en uw eventuele partner).

Leerlingenvervoer wijzigen

Een wijziging in uw situatie of de situatie van uw kind kan invloed hebben op het leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld een school-, adres- of inkomenswijziging of het stopzetten van het leerlingenvervoer. Geef een wijziging zo snel mogelijk aan ons door. Dit doet u in ons wijzigingsformulier leerlingenvervoer.

Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer

De beleidsregels en verordening voor de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Lees meer over:

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14 of stel uw vraag in ons contactformulier.

In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. Hieronder leest u voor de aanvraag voor het schooljaar 2021-2022 hoe hoog de eigen bijdrage is en hoeveel u moet betalen in welke situatie.

Was uw inkomen in 2019 lager dan € 27.900,-?

Dan betaalt u geen eigen bijdrage. U stuurt een inkomensverklaring van 2019 mee van u en uw eventuele partner. Dat kan als bijlage bij het digitale formulier of per post achteraf.

Was uw inkomen in 2019 hoger dan € 27.900,-?

Dan betaalt u een drempelbedrag, ter hoogte van € 540,-. U betaalt dit bedrag wanneer uw kind een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO) bezoekt en uw inkomen hoger is dan € 27.900,-.

Verdient u meer dan € 35.500,- en is de afstand tussen uw woning en de (reguliere) basisschool meer dan 20 kilometer?

Dan wordt er naast het drempelbedrag van € 540,- een eigen bijdrage op basis van uw draagkracht gevraagd. De hoogte van deze eigen bijdrage leest u op de website van het VNG. U stuurt een inkomensverklaring van 2019 (voor het schooljaar 2021-2022) mee van u en uw eventuele partner.

In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. Hieronder leest u voor de aanvraag voor het schooljaar 2022-2023 hoe hoog de eigen bijdrage is en hoeveel u moet betalen in welke situatie.

Was uw inkomen in 2020 lager dan € 27.900,-?

Dan betaalt u geen eigen bijdrage. U stuurt een inkomensverklaring van 2020 mee van u en uw eventuele partner. Dat kan als bijlage bij het digitale formulier of per post achteraf.

Was uw inkomen in 2020 hoger dan € 27.900,-?

Dan betaalt u een drempelbedrag, ter hoogte van € 561,-. U betaalt dit bedrag wanneer uw kind een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO) bezoekt en uw inkomen hoger is dan € 27.900,-.

Verdient u meer dan € 36.900,- en is de afstand tussen uw woning en de (reguliere) basisschool meer dan 20 kilometer?

Dan wordt er naast het drempelbedrag van € 561,- een eigen bijdrage op basis van uw draagkracht gevraagd. De hoogte van deze eigen bijdrage leest u op de website van het VNG. U stuurt een inkomensverklaring van 2020 (voor het schooljaar 2022-2023) mee van u en uw eventuele partner.