Sociaal Medische Indicatie

Heeft u wegens sociale, psychische of medische redenen (tijdelijk) kinderopvang nodig en komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een tegemoetkoming van de gemeente.

Een tegemoetkoming is mogelijk voor kinderen in de leeftijd van 0 totdat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor SMI?

Neem contact op met het sociaal wijkteam jeugd en gezin via telefoonnummer 14 05 14 of per e-mail sociaalwijkteam@defryskemarren.nl

Een medewerker van het sociaal wijkteam gaat met u in gesprek om te kijken of u in aanmerking komt voor een SMI.