Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de basisregistratie personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit basisregistratie personen. Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  • de attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze is voor gebruik in het buitenland.

Voor wie kunt u een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen?

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Als u een attestatie de vita voor uw kind aanvraagt, moet uw kind mee komen naar het gemeentehuis

Regelen bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Dit kan tijdens onze reguliere openingstijden. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig.

Regelen attestatie de vita

Dit kunt u alleen zelf en aan de balie regelen op vertoon van uw geldige legitimatiebewijs. De ambtenaar moet namelijk vaststellen dat u leeft op het moment dat de akte wordt opgemaakt. U krijgt de attestatie de vita meteen mee.

Kosten

Product2022
Bewijs van in leven zijn€ 8,25
Attestatie de vita€ 14,30
Bewijs van in leven zijn voor pensioenfondsGratis

Voor pensioenfonds

Een bewijs van in leven zijn is gratis als u het nodig heeft voor een pensioenfonds. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds laten zien waarin vermeld staat dat dit voor u gratis is.