Handtekening legaliseren

Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren. Zo geeft de gemeente aan dat de betreffende handtekening echt van u is.

Legalisatie is vaak nodig op stukken die naar het buitenland moeten of documenten waarin u met uw handtekening ergens toestemming voor geeft.

Regelen

U gaat persoonlijk langs bij de gemeente met het stuk waarop u uw handtekening gaat plaatsen. Dan gaat het als volgt:

  • u tekent het document in het bijzijn van een ambtenaar van team klanten contact centrum;
  • de ambtenaar controleert ter plekke of uw handtekening overeenstemt met de handtekening op uw identiteitsbewijs;
  • de ambtenaar plaatst de legalisatietekst bij uw handtekening. Daarin staat uw naam vermeld met de verklaring dat de gestelde  handtekening van u is;
  • daarna ondertekent een medewerker van de gemeente de legalisatieverklaring namens de burgemeester.

Meenemen

  • het document waarop u de handtekening wilt plaatsen;
  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Kosten

Kosten per gelegaliseerde handtekening:

2022
€ 8,25