Nederlander worden door optie

Denkt u dat u Nederlander kunt worden door optie? Ga dan naar de gemeente. Bij de gemeente kunt u een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden.

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) leest u alles over de procedure en voorwaarden om Nederlander te worden.

Regelen

  • U gaat naar de gemeente. Bij de gemeente kunt u een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden door optie.
  • U betaalt de kosten meteen of binnen zes weken nadat u de verklaring hebt afgelegd.
  • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Kinderen jonger dan zestien jaar hoeven dit niet te doen.
  • U krijgt van de gemeente binnen dertien weken bericht of u Nederlander wordt. Deze termijn kan één keer verlengd worden.

Meenemen

  • uw verblijfsvergunning;
  • uw geldige paspoort of een ander reisdocument;
  • uw geboorteakte;
  • andere documenten over uw persoonlijke situatie, zoals huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte.

Let op!

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is. Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Tarieven

Optie2023
enkelvoudig€ 206
gemeenschappelijk€ 351
minderjarigen die samen met u Nederlander willen worden€ 23

Ceremonie

Als u Nederlander door optie wordt, dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de optieceremonie. U bent verplicht hieraan mee te doen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Ook krijgt u de bevestiging dat u Nederlander bent geworden.

Voldoet u niet aan de eisen?

Dan ontvangt u een brief waarin staat waarom u niet in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. Bent u het niet eens met de afwijzing, dan kunt u bezwaar maken. Misschien kunt u wel Nederlander worden door naturalisatie.