Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen of als u gaat werken in de kinderopvang. Hiervoor maakt u een afspraak. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis.

Meenemen naar de afspraak

  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
  • geldig identiteitsbewijs (van aanvrager en bij machtiging ook een kopie identiteitsbewijs van de aanvrager);
  • machtiging (als de aanvrager niet zelf komt).

Digitaal aanvragen

U scant het volledig ingevuld aanvraagformulier VOG  of maakt er duidelijk leesbare foto’s van. Het formulier dat u meestal van uw werkgever ontvangt moet het meest recente model zijn en voorzien van een zogenaamde natte handtekening (niet digitaal gekopieerd). U stuurt deze bestanden als bijlage mee met uw online aanvraag. Let op: u heeft hiervoor DigiD nodig.

Toch liever op papier aanvragen?

U kunt voor een VOG terecht bij het gemeentehuis in Joure en bij het servicepunt in Balk of Lemmer. Maak hiervoor een afspraak. De VOG moeten bij de aanvraag per pin of contant worden betaald.

Kosten

Categorieprijs in 2024
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) € 41,35

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na vier tot acht weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.