Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen of als u gaat werken in de kinderopvang. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis.

Aanvragen

U kunt voor een VOG terecht bij het gemeentehuis in Joure en bij het servicepunt in Balk of Lemmer. Dit kan tijdens onze reguliere openingstijden.

Meenemen

  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
  • geldig identiteitsbewijs (van aanvrager en bij machtiging ook een kopie identiteitsbewijs van de aanvrager);
  • machtiging (als de aanvrager niet zelf komt).

De VOG moeten bij de aanvraag per pin of contant worden betaald.

Kosten

€ 41,35

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na vier tot acht weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.